Junilistan

Inför valen den 14 september

Junilistan ställer bara upp i val till EU-parlamentet. Vi kommer alltså inte att delta i några av valen den 14 september. Men vi vill gärna informera alla väljare om hur de svenska parlamentarikerna som valdes i maj förvaltar väljarnas förtroende. Ett av de mest uppseendeväckande resultaten är att nykomlingen Soraya Post, F!, visar sig vara en fullblodsfederalist – här finns ingen sund skepsis mot EU-maskineriet.

Vi har ju alltid varit vana vid att de kandiderande säger en sak i valrörelsen och en annan när de blivit valda. Men det är synnerligen flagrant att Gunnar Hökmark, M redan på den första sessionen säger att det är synnerligen viktigt att Sverige går med i euron. Så låt det minsann inte i maj.

Läs mer om dessa bägge och övriga svenska representanter i rapporten Eftervalsrapport 2014 OEIC.

Junilistan i EU-valet 2014: Epilog

Junilistans partiledare Jörgen Appelgren har ordet, 2014-05-26

Vi fick tyvärr ett mycket svagt resultat i valet, bara 0,3 procent. Detta trots hårt valarbete och mycket stöd från enskilda personer. Jag vill passa på att tacka alla inblandade för det stödet.

Junilistan hamnade i mediaskugga under valet och än värre så hamnade frågan om vilket EU folket vill ha i skymundan. Istället fick inrikespolitiska frågor stort utrymme. Inte var det väl FI:s EU politik – EU ska inte bestämma så mycket men våra frågor ska de besluta om – som gav partiet ett mandat? Nej, EU-valet blev i mångt och mycket en uppstart inför höstens riksdagsval.

Det beklagar jag, för frågan om vilket EU vi vill ha är viktig då EU utvecklas mot Europas förenta stater, en utveckling som få svenskar, endast 9 procent, bejakar. Vi har försökt lyfta denna fråga men intresset från media har minst sagt varit svagt.

Min personliga syn är att folken i Europa tydligare måste markera sitt missnöje med att makten förflyttas till Bryssel för att våra politiker ska lyssna. Gårdagens val i Europa visade på ett folkligt missnöje, ett missnöje som till en del tar sig obehagliga uttryck eftersom de etablerade partierna inte fångar upp det.

Frågan om vilket EU vi vill ha kommer att vara med oss även efter valet. Man skulle kunna spetsa till det – ska vi ha det EU politikerna vill ha eller det EU folket vill ha. Junilistan röstar på folket!

Jörgen Appelgren, partiledare Junilistan