Verksamhet under 2010 « Junilistan

« tillbaka till startsidan

Verksamhet under 2010

januari 1, 2011

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Junilistan endast 3,5 procent av rösterna, vilket inte räckte för att erhålla ett mandat i Europaparlamentet. Därmed hade Junilistan inte längre resurser att hålla kansliet igång utan kansliet stängdes direkt efter valet, i slutet av juni. Vid årsmötet i oktober 2009 beslutades att Junilistan skulle fortsätta som parti och i första hand inrikta sig på nästa val till Europaparlamentet, vilket infaller i juni 2014. I enlighet med årsmötets beslut har Junilistan ”övervintrat” under 2010 utan kansliresurser, med starkt reducerad budget och mycket begränsade aktiviteter.

För Junilistan avslutades 2010 i moll; partiets ordförande Sören Wibe avled den 29 december efter en kort tids sjukdom.  Vi förlorade en vän och en partiledare. En entusiastisk, energisk och inspirerande människa ha ryckts bort i sin krafts dagar. Vi kommer att sakna honom men vi kommer att fortsätta vårt arbete med Junilistan utan honom. Läs nekrologerna om Sören i dels SvD här, skriven av några av vännerna och kamraterna i Junilistan, dels kollegan och vännen Karl-Gustav Löfgren, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, här.

Utåtriktad verksamhet. Två debattartiklar om eurokrisen av Nils Lundgren och Birgitta Swedenborg publicerades i maj, en i Svenska Dagbladet och den andra i Göteborgsposten.

En enkät om svenska riksdagskandidaters åsikter om ett svenskt euromedlemskap presenterades i augusti. Undersökningen hade genomförts av ett nätverk av organisationer från nej-sidan i EMU-folkomröstningen, inklusive Junilistan. Den uppmärksammades främst i lokalpress.

Två seminarier om eurokrisen anordnades. Båda var mycket välbesökta av en kvalificerad publik och fick relativt god uppmärksamhet i media. Seminarierna hade EU Democrats som medarrangör.

Det första seminariet ägde rum i Almedalen under Almedalsveckan i juli och hade rubriken Vad händer med euron? Det var en paneldiskussion med Villy Bergström, f.d. vice riksbankschef,  Nils Lundgren, Junilistans förre ordförande, och Hans Tson Söderström under ledning av Birgitta Swedenborg och Sören Wibe. Se videofimen, tyvärr av något sämre kvalité, från seminariet på YouTube.

Det andra seminariet ägde rum i Stockholm på Medelhavsmuséet den 29 oktober. Rubriken var Seminarium om eurokrisen. Inledare var professor Lars Calmfors, tidigare ordförande i den stora EMU-utredningen och då ordförande i regeringens finanspolitiska råd. I paneldiskussionen deltog professor Harry Flam och Nils Lundgren. Moderator var Mats Hallgren, SvD. Ett 90-tal personer deltog. Se videofimen från seminariet på YouTube.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn