Sverige klarar av att stå utanför europakten « Junilistan