Hur skall Sverige ställa sig till europakten? « Junilistan