februari « 2014 « Junilistan

Arkiv

Junilistans insatser i Bryssel

Under sin förra mandatperiod i EU-parlamentet, åren 2004-2009, åstadkom Junilistan mycket konkret: · Junilistan drev igenom att EU-parlamentet alltid ska rösta med namnupprop i slutomröstningarna. Därigenom kan medborgare och journalister kontrollera hur ledamöterna ställt sig till olika förslag. · Junilistan fick igenom att alla EU-organ som är inblandade i EU:s bedrägerimyndighets utredningsarbete ska respektera det…

februari 21, 2014

Läs mer »

Pressmeddelande: Junilistan siktar på 14 procent igen

EU-kritiska Junilistan deltar i årets EU-val. Med tre vallöften är målsättningen att ta tre platser i EU-parlamentet. − Vi ska till Bryssel för att hävda svenska intressen. Vi ska fridlysa kronan i lag, utkräva ett nytt EU-avtal som ska underställas det svenska folket och vi ska ge svenskarna ett eget EU-veto för framtiden, säger Jörgen…

februari 17, 2014

Läs mer »

Därför ställer Junilistan upp i EU-valet

Inlägg på Dagens Nyheters debattsida, 2014-02-17

När en majoritet av svenska folket i november 1994 röstade ja till EU var det ett ja till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete. Genom att underlätta rörligheten över nationsgränserna och främja handeln mellan medlemsländerna skulle det europeiska samarbetet stärka konkurrenskraften, höja tillväxten och skapa nya jobb. I dag, tjugo år senare, har det europeiska samarbetet förändrats markant. EU har vuxit i antal medlemmar som avsikten var, men har samtidigt också omvandlats alltmer till en federal stat. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har EU:s politiska makt kontinuerligt vidgats och den sträcker sig numera över alltifrån ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU till rättsväsende, polis, försvar och säkerhetspolitik.

februari 17, 2014

Läs mer »