Sent ska syndaren vakna « Junilistan

« tillbaka till startsidan

Sent ska syndaren vakna

mars 26, 2014

Debattartikel i Jakt & Jägare, 2014-03-26

EU-kritiska partiet Junilistan fick 14 procent av rösterna i EU-valet 2004. Nu går partiet till val igen och kandidaten Eva Nisser pekar i det här debattinlägget på att socialdemokraten Marita Ulvskog ”glömt” vad hennes egen S-regering sa redan när Sverige gick med i EU.

Marita Ulvskog, S, skräder inte orden när hon talar om ”idiotiska beslut” fattade av EU. Jag vill då bara påminna henne om vad som lovades svenska folket 1994: ”Inte heller svenskarnas rätt att jaga kommer att förändras vid ett medlemskap. Eftersom EU har vissa jaktregler som skiljer sig från våra, togs frågan upp i förhandlingen. Det klargjordes då att EU-reglerna inte hindrar oss att fortsätta vår jakt på hittillsvarande sätt, vare sig det gäller fågel eller vilt.”

Måste ha vetat
Ulvskog måste ha vetat att Sverige inte förhandlade till sig något formellt undantag för jakt, liksom inte heller för euron, eftersom hon satt i den regering som lät svenska folket tro att så skett. Det var idiotiskt. Junilistans linje har i tio år legat fast; vi har hela tiden sagt att EU är fel instans för jaktfrågor. När det gäller vargstammarna är de i huvudsak en fråga för Norge, Sverige och Finland. De är länder som har lätt att samarbeta och som av naturliga skäl har en likartad syn i rovdjursfrågor.

Hade kunnat fatta bättre beslut
Rimligtvis har behöriga svenska myndigheter en bättre kunskap om artbeståndet på lokal nivå och vilka åtgärder som är lämpliga för att upprätthålla detta än EU- kommissionen. I enlighet med närhetsprincipen (subsidiaritetsprincipen) borde politikområden som är knutna till jakten därför handhas av nationella eller regionala myndigheter i respektive medlemsland.
Med den långa och tunga meritlista hos Ulvskog som räknas upp kunde kanske ett bättre beslut ha fattats och verkställts för 20 år sedan, så hade vi sluppit att idag tala om att jaktfrågor inte är EU-kompetenta.

Eva Nisser
Junilistan

Läs artikeln på jaktojagare.se

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn