Pressmeddelande: Större stöd för Nordiskt Förbund än för EU- medlemskap i Sverige, Danmark och Finland « Junilistan

« tillbaka till startsidan

Pressmeddelande: Större stöd för Nordiskt Förbund än för EU- medlemskap i Sverige, Danmark och Finland

april 2, 2014

Pressmeddelande från EUDemocrats och Junilistan, 2014-04-02

Större stöd för Nordiskt Förbund än för EU- medlemskap i Sverige, Danmark och Finland

En opinionsundersökning som TNS/Gallup har utfört åt den EU-kritiska alliansen EUDemocrats visar att stödet för ett Nordiskt Förbund i ett flexibelt samarbete med EU istället för EU-medlemskap är stort både i Sverige och i Finland. En tidigare undersökning visar liknande stöd i Danmark.

49 procent av svenskarna skulle rösta ja till att Sverige ska ingå i ett Nordiskt Förbund medan 28 procent föredrar EU-medlemskap, 23 procent svarar vet ej. Stödet för ett Nordiskt Förbund är störst i åldersgruppen 35-55 år där 54 procent skulle välja att ingå i ett Nordiskt Förbund medan EU-medlemskap endast skulle stödas av 23 procent.

I Finland är siffran 50 procent. En motsvarande undersökning utförd av Gallup åt tankesmedjan NyAgenda den 5-10 februari visade att 47 procent i Danmark skulle rösta för att ingå i ett Nordiskt Förbund istället för EU-medlemskap.

– Undersökningen visar att det finns brett stöd för ett nordiskt samarbete på en rad områden. Tillsammans med Storbritannien och Nederländerna skulle de nordiska länderna kunna verka för en omförhandling av Lissabonfördraget, säger Jörgen Appelgren, partiledare för Junilistan.

Undersökningen utfördes i Sverige och Finland den 17-30 mars med 1051 resp. 1013 respondenter. Felmarginalen är 3,1 procent. Följande frågor ställdes: 

Anta att det kunde etableras ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med gemensam politik inom en lång rad områden, t.ex. miljöpolitik, rättspolitik och utrikespolitik, samt med handelsavtal med EU och andra länder. Om du fick möjlighet att välja mellan att Sverige skulle ingå i detta nordiska förbund eller vara medlem i EU. Vad hade du då valt?

• Ett Nordiskt Förbund
• Svenskt medlemskap i EU
• Vet ej/inget

Om EUDemocrats
EUDemocrats (EUD) är en tvärpolitisk Europeisk allians som arbetar för ett demokratiskt och öppet Europeiskt samarbete. EUD är delvis finansierat av EU-parlamentet och arbetar mot EU:s centralisering av makt och för tolerans och respekt över gränser. EUD består av partier och rörelser som antingen stöder grundläggande reform av EU eller att deras land lämnar EU. EUD:s ordförande är Patricia McKenna, tidigare irländsk europaparlamentariker för de gröna.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn