För frihetens Europa – mot en centralstyrd EU-stat « Junilistan

« tillbaka till startsidan

För frihetens Europa – mot en centralstyrd EU-stat

april 29, 2014

Debattartikel i Aftonbladet

debattartikel_penna”Vi undertecknande har ställt upp i Junilistans förtroenderåd, därför att vi stöder grundtankarna i Junilistans program inför EU-parlamentsvalet den 25 maj. Vi är helt för svenskt medlemskap i EU. Vi anser att EU har varit en stor framgång genom skapandet av den fria inre marknaden och rätten för alla medborgare i EU-länderna att studera, arbeta och bo var de vill inom EU. Vi stöder varmt att EU-samarbetets fasta grund är kraven på rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi motsätter oss emellertid att allt större delar av den politiska makten på allt vidare områden flyttas från medlemsländerna till EU- institutioner utan egentlig demokratisk förankring i de europeiska folken. I SOM-institutets senaste studie av svenska folkets förtroende för olika institutioner visar det sig, som vanligt, att EU-parlamentet och EU-kommissionen ligger i absoluta botten.

Idag är ca två tredjedelar av all kommunal verksamhet styrd av lagstiftning i Bryssel och 30-45 procent av riksdagens lagstiftning var styrd av EU redan för tio år sedan enligt äldre studier. Så har utvecklingen blivit utan demokratisk debatt och opinionsmätningar pekar på att majoriteten av EU-ländernas medborgare är mot denna utveckling.

Centraliseringen undergräver demokratin, leder till att politiken blir allt sämre anpassad till nationernas egna förhållanden och innebär att EU utan debatt utvecklas till en superstat. Europrojektet är det mest dramatiska exemplet på hur illa det kan gå, när man låter drömmar om stormaktsutveckling styra politiska beslut med enorma ekonomiska och sociala konsekvenser. Även försöken att centralisera utrikespolitiken kan komma att leda till bakslag som underminerar det värdefulla i EU-samarbetet.

Vi motsätter oss också den pågående centraliseringen till Bryssel av makten över den ekonomiska politiken, arbetsrätten, välfärdsstaten, rättsskipningen och mycket annat. Valet till EU-parlamentet i maj är ett tillfälle att säga nej till detta i demokratins former.

Vi som undertecknar detta fördelar oss över den politiska höger-vänsterskalan och återfinns i olika delar av samhället. Somliga verkar i universitetsvärlden, andra i näringslivet och några är fria intellektuella. Vi är rimligen oense i många viktiga politiska och ekonomiska frågor, men vi delar en gemensam grundsyn på vad EU ska göra. Vi är för ett frihetens och demokratins Europa, vi är mot ett centralstyrt, överstatligt Europa och vi vill förstärka de europeiska nationalstaternas demokratiska självstyre.

Av de partier som ställer upp i EU-parlamentsvalet är det bara Junilistan som står för en sådan syn på EU-projektet. Därför finner vi, efter moget övervägande, att de som delar denna vår syn på EU bör rösta på Junilistan den 25 maj. I september i år ska vi sedan välja vilka som ska styra ett självständigt, demokratiskt och öppet Sverige. Då går vi skilda vägar.

Anders Björnsson, Historiker och författare
Runar Brännlund, Professor i nationalekonomi
P-O Eriksson, Styrelseproffs, fd VD Sandvik
Owe Fröjd, Partiledare Bålstapartiet
Sven Hagströmer, Grundare o ordförande Avanza Bank
Bengt Holmgren, Civ ing, civ ek, fd VD
Mats Kinnwall, Fil dr i nationalekonomi
Hans Albin Larsson, Professor i historia
Nils Lundgren, Fil dr i nationalekonomi
Karl-Gustav Löfgren, Professor i nationalekonomi
Johan Norman, Civ ek, egenföretagare
Anne-Marie Pålsson, Docent i nationalekonomi
Lars Pålsson Syll, Professor i nationalekonomi
Eva Redhe Ridderstad, Styrelseproffs
Mats Ruhne, Egenföretagare
Folke Schimanski, Historiker och författare
Olof Stenhammar, Entreprenör
Birgitta Swedenborg, Fil dr i nationalekonomi
Hans Tson Söderström, Adjungerad professor i nationalekonomi
Per Taube, Egenföretagare
Lars Wohlin, Ekon dr, fd riksbankschef”

Läs artikeln i Aftonbladet här.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn