Kandidatintervju: Jörgen Appelgren « Junilistan

« tillbaka till startsidan

Kandidatintervju: Jörgen Appelgren

maj 23, 2014

Intervju med Junilistans förstanamn, Jörgen Appelgren, 2014-05-23

Varför kandiderar du för Junilistan?

– Det främsta skälet är för att värna demokratin. När makten flyttar ned till Bryssel steg för steg urholkas vår demokrati. När vi gick med så bestämde riksdagen två tredjedelar och EU en tredjedel. Efter 20 år är förhållandet det omvända. De traditionella partierna struntar i att väljarna motsätter sig denna utveckling, därför behövs Junilistan. Vi måste överlämna en demokrati värd namnet till kommande generationer.

– Jag upprörs av att det finns många politiska partier i Sverige som i valtider ger intryck av att vara kritisk mot ökad överstatlighet och ökad EU-budget, samtidigt som deras ledamöter röstar för att ge EU-institutionerna mer beslutanderätt och större budget. Det är skrämmande att inte media avslöjar detta dubbelspel.

Du har beskrivit din kandidatur som att göra politisk värnplikt, vad menar du med det?

– En del längtar säkert ned till Bryssel för att de vill vara en del av makteliten. Själv ser jag det som en plikt mot framtida generationer att värna demokratin så de kan får leva ett liv där de har möjlighet att påverka politiken och de villkor vi lever under.

Vad är sämst med hur EU fungerar tycker du?

– Som enskild fråga är det jordbrukspolitiken, som utgör nära 40 procent av budgeten, där pengarna företrädesvis går till stora jordägare, halva engelska adelskalendern är representerad. Fotbollsklubbar och golfklubbar får stöd för att de äger mark. Helt galet.

Det största problemet är dock att det inte finns några motkrafter i systemet. De flesta statsbildningar försöker bygga in en maktfördelning mellan olika institutioner. I EU drar emellertid alla institutioner åt samma håll; Kommissionen, parlamentet och domstolen arbetar alla för att EU:s makt ska öka. Den enda motkraften i systemet blir Europas folk, som tyvärr befinner för långt ifrån för att göra sin röst hörd.

Vad är bäst EU?

– De fyra friheterna. Att folk kan studera, bo och arbeta var de vill inom unionen. Sedan är naturligtvis arbetet med att utveckla handeln värdefullt.

Junilistan är kritisk till mycket av EU. Varför vill ni inte att Sverige ska lämna unionen?

– Det finns en värdefull kärna som vi värnar om. I vår globala värld är det viktigt att samarbeta med andra stater. Vi hoppas på en paneuropeisk opinion som vill reformera EU. Regeringarna i Storbritannien och Nederländerna argumenterar för att det måste finnas en gräns för EUs maktambitioner. Frankrikes förre president Sarkozy sa nyligen att EU kompetens måste halveras.

Vi vill att Sverige ska stödja denna utveckling men ser tyvärr inte några tydliga tecken på att de etablerade partierna i Sverige är beredda att verka i den riktningen.

Om Junilistan skulle få tillräckligt många mandat i parlamentet, i vilket utskott skulle du vilja sitta?

– Budgetkontrollutskottet. Det finns en ineffektivitet och ett slöseri inom EU som jag vill motverka. Den sk felprocenten, kända fel och oegentligheter, uppgår till 4,8 procent eller cirka 60 miljarder kronor. Jag är fostrad på finansdepartementet i synen att inga skattemedel ska slösas bort och det synsättet tycker jag ska prägla arbetet i EU. 

Jörgen_Appelgren_500

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn