Junilistan i EU-valet 2014: Epilog « Junilistan

« tillbaka till startsidan

Junilistan i EU-valet 2014: Epilog

maj 26, 2014

Junilistans partiledare Jörgen Appelgren har ordet, 2014-05-26

Vi fick tyvärr ett mycket svagt resultat i valet, bara 0,3 procent. Detta trots hårt valarbete och mycket stöd från enskilda personer. Jag vill passa på att tacka alla inblandade för det stödet.

Junilistan hamnade i mediaskugga under valet och än värre så hamnade frågan om vilket EU folket vill ha i skymundan. Istället fick inrikespolitiska frågor stort utrymme. Inte var det väl FI:s EU politik – EU ska inte bestämma så mycket men våra frågor ska de besluta om – som gav partiet ett mandat? Nej, EU-valet blev i mångt och mycket en uppstart inför höstens riksdagsval.

Det beklagar jag, för frågan om vilket EU vi vill ha är viktig då EU utvecklas mot Europas förenta stater, en utveckling som få svenskar, endast 9 procent, bejakar. Vi har försökt lyfta denna fråga men intresset från media har minst sagt varit svagt.

Min personliga syn är att folken i Europa tydligare måste markera sitt missnöje med att makten förflyttas till Bryssel för att våra politiker ska lyssna. Gårdagens val i Europa visade på ett folkligt missnöje, ett missnöje som till en del tar sig obehagliga uttryck eftersom de etablerade partierna inte fångar upp det.

Frågan om vilket EU vi vill ha kommer att vara med oss även efter valet. Man skulle kunna spetsa till det – ska vi ha det EU politikerna vill ha eller det EU folket vill ha. Junilistan röstar på folket!

Jörgen Appelgren, partiledare Junilistan

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn