Fördrag och pakter i EU « Junilistan

Fördrag och pakter i EU

Vi rekommenderar LO-tidningen Arbetets webbsida med frågor och svar om EU. Där finns korta beskrivningar om bl a de senaste årens fördrag och pakter som beslutats och vars syfte är driva EU mot en alltmer federal statsbildning.

För något mer utförliga beskrivningar av EU:s pakter och fördrag hänvisar vi till EU-upplysningens hemsida: t ex om innebörd och omfattning av EU:s Finanspakt, som alliansregeringen med stöd av socialdemokraterna har beslutat att gå med i.