Visste du…? « Junilistan

Visste du…?

 – att Sveriges EU-avgift för 2013 var drygt 37 miljarder kronor eller ca 3900 kronor per invånare. Av detta betalades knappt 12 miljarder kronor tillbaka från EU varav ca 10 miljarder kronor var jordbruksstöd. Mer än 25 miljarder kronor var således den svenska nettobetalningen till EU eller ca 2600 kronor per invånare. För mer detaljerade uppgifter klicka här;

–  att Sverige därmed var det land som per invånare bidrar mest till EU:s budget. Bidraget beräknas netto, dvs efter att man dragit av hur mycket vi ”får tillbaka” i form av jordbruks- och regionalstöd.

– att under 2012 uppgick andelen regeringsförslag som har sitt ursprung i EU till 56 stycken, drygt 43 procent av alla propositioner. Det ska jämföras med drygt 28 procent 2010. Även sett över en längre period, från 2005 till 2012, är ökningen runt 15 procentenheter. För mer detaljerade uppgifter klicka här;

– att det som kallas Lissabonfördraget och är EU:s nuvarande ”grundlag” i allt väsentligt har samma innehåll som det grundlagsförslag som förkastades i folkomröstningar i tre medlemsländer (Frankrike, Nederländerna och Irland);

– att mer än 40 procent av EU:s budget används för att subventionera jordbruket i EU-länderna och att de största bidragen går till de största jordbruken däribland det engelska kungahuset;

– att dessa jordbrukssubventioner i praktiken beslutas i bilaterala förhandlingar mellan Frankrike och Tyskland, dvs de länder som mottar de största subventionerna;

– att EU ger stora subventioner som gör att EUs fiskeflottor kan fiska ut fiskebeståndet inte bara utanför EU-ländernas kuster, i Atlanten och Medelhavet, utan även utanför Afrikas väst- och östkust;