Valplattform 2014 « Junilistan

Valplattform 2014

 

Vallöften 2014: Omförhandla medlemskapet, fridlys kronan och inför vakthund

Junilistan kräver nu, 20 år efter EU-inträdet, en utvärdering och omförhandling av Sveriges EU-medlemskap. För att skydda Sverige i framtiden behöver vi dessutom grundlagsskydda vår krona och införa en politisk vakthund som kräver folkomröstning varje gång man försöker flytta mer makt till Bryssel.

EU befinner sig i djup ekonomisk kris. Europrojektet, ett historiskt misstag med förödande konsekvenser, knakar i fogarna och en hel generation unga européer har drivits ut i massarbetslöshet. Medborgarnas stöd för EU-projektet har sjunkit dramatiskt.

Därför behöver Sverige efter 20 års medlemskap nu en oberoende granskning. Har 100-tals miljarder i EU-avgifter varit värt pengarna? Och hur har vårt samhälle förändrats? Hur har det gått med demokratin, ekonomin och den nationella självständigheten? Därefter behövs en debatt om vad vi vill avskaffa och vad vi vill bygga vidare på i EU-samarbetet. Detta ska avslutas med en omförhandling och en folkomröstning om Sveriges nya EU-fördrag.

EU:s ekonomiska kris kommer att driva på maktkoncentrationen till Bryssel under de närmaste fem åren. Det gäller bankunion, arbetsmarknad och sociala frågor mm. Vårt svenska samhälle kan komma att förändras i grunden för flera generationer framöver. Vår svenska krona kommer återigen att bli ifrågasatt och utmanad. För att avfärda denna oro vill vi grundlagsskydda vår valuta och detta kan också bli nödvändigt för att värna andra väsentliga värden i det svenska samhället.

Fridlys kronan! Sverige måste få ett permanent undantag från euron
Svenska folkets rungande nej till euron i folkomröstningen 2003 var ett klokt beslut som har tjänat oss väl. Men Sverige är formellt bundet av EU-fördraget att byta kronan mot euron. Junilistan vill att Sverige, liksom Storbritannien och Danmark, ska ha ett tydligt formellt undantag, så att vi inte i framtiden kan påtvingas euron i strid med folkviljan.

 Nytt EU-avtal förankras genom folkomröstning
Junilistan vill att Sverige, i likhet med Nederländerna och Storbritannien, säger bestämt nej till EU:s utveckling mot en politisk union. Skatter och offentliga utgifter, rättsväsende och försvar skall ligga i svenska folkets händer, inte i Bryssels. Frågor av nationell karaktär ska avgöras i riksdagen där svenska folket väljer sina företrädare och kan utkräva ansvar. Svenska folket ska ta ställning till det nya EU-avtalet i en folkomröstning.

 Folkomrösta om varje maktöverföring till EU
I framtiden ska politisk makt inte kunna flyttas från Sverige till Bryssel utan folkomröstning. Vi väljer våra företrädare till riksdagen för att de ska fatta beslut å våra vägnar, inte för att de ska överlämna makten till EU:s byråkrater. Vi ska följa portalparagrafen i vår grundlag: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

Junilistan ställer upp i valet den 25 maj för att ge en röst åt alla de svenskar som inte vill ha en EU-stat och som vill se ett reformerat EU utan inslag av främlingsfientlighet. Vi bejakar den fria rörligheten men motsätter oss denna framväxande centralstyrda maktkoloss som präglas av missmod, stagnation och arbetslöshet.

Junilistan säger ja till EU och samarbete mellan självständiga stater, men nej till en EU-stat. Sverige ska styras av svenska folket genom riksdagen, inte av anonyma institutioner i Bryssel. Junilistans företrädare ska vara svenska folkets vakthund i EU-parlamentet mot centralisering, maktmissbruk och ekonomiskt slöseri.

EU-valet den 25 maj är en möjlighet att påbörja EU:s återtåg från centralstyrning, ekonomisk stagnation och arbetslöshet till decentraliserad demokrati och framtidstro. Detta val kan avgöra Europas framtid.

Junilistan startar nu tre månader av intensiv EU-debatt och valkampanj, fram till 25 maj. I valet 2004 stödde nästan 15 % av de svenska väljarna vårt EU-kritiska budskap. Sedan dess har EU på många sätt utvecklats långt sämre än många kunnat ana. Därför startar nu Junilistan en turné i Sverige där vi ska möta vanligt folk, höra deras tankar och diskutera vår valplattform. Vi ska väcka en EU-debatt som ifrågasätter resultatet av 20 års EU-medlemskap och anger färdvägen för de kommande 20 årens medlemskap.

Se konkreta exempel på Junilistans politik i olika frågor här.