Våra kandidater « Junilistan

Våra kandidater

1-Jorgen-Appelgren

Jörgen Appelgren
0762 13 26 15
jorgen.appelgren@junilistan.se
@jorgen_appel

Jag har en yrkesmässig bakgrund inom finansdepartementet och bankvärlden, senast som chefekonom för Nordea. Sedan 5 år är jag konsult med egen verksamhet. Min fru Madeleine och jag har tre vuxna barn och ett litet barnbarn.

Mitt barnbarn är en bidragande orsak till att ställa upp i EU-valet. Förflyttningen av maktbefogenheter till EU pågår stadigt och få tycks inse hur stor del av besluten som rör Sverige som numera tas i Bryssel. Fortsätter utvecklingen kommer få viktiga beslut tas i Riksdagen när det är dags för mitt lilla barnbarn att rösta i riksdagsvalet. Det viktigaste för mig är att vi tillsammans med likasinnade i andra länder skapar opinion för ett nytt EU-avtal där beslutanderätten i nationella eller lokala frågor lämnas till de enskilda länderna.


2-Camilla-LindbergCamilla Lindberg
0703 69 43 43
camilla.lindberg@junilistan.se

Jag var förtroendevald riksdagsledamot för Folkpartiet 2006-2010. Jag har frilansat som föreläsare och skribent, men idag jobbar jag främst mot hemlöshet. Idag lever jag på Södermalm med hunden Grizzi. Jag tror på ett EU som står för öppenhet och rörlighet, ett EU för frihet utan förmynderi.


3-Filip-LerulfPhilip Lerulf
073 448 23 75
philip.lerulf@junilistan.se
@Lerulf
www.lerulf.se

Jag är författare, journalist och var i flera års tid projektledare på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro där jag bland annat skrev rapporten ”Den Europeiska unionens börda” om hur EU använder skattemedel för att övertyga medborgarna om samarbetets fördelar. Åren 2008-2009 arbetade jag på Junilistans kansli i EU-parlamentet i Bryssel. Jag har också skrivit böckerna Balansakten (Timbro, 2013), om svenska hushålls brist på besparingar, och Extrema Europa (Sekel förlag, 2012), om europeiska extremnationalistiska partier.
Numera är jag verksam som kommunikationsrådgivare.

Jag ställer upp i EU-valet för att ge röst åt alla de i Sverige som uppskattar de fyra friheternas Europa, men som motsätter sig centralisering och fortsatt politisk integration inom ramen för EU. Om jag blir invald i EU-parlamentet tänker jag arbeta för att minska EUs budget, bekämpa slöseriet med skattebetalarnas pengar och driva på för en reformering av parlamentet. Följ mig på twitter, @Lerulf.


4-Helene-GoudinHélène Goudin
0703 91 75 26
helene.goudin@junilistan.se

Jag föddes den 25 november 1956 i Bryssel. Bor i Piteå sedan 1972, är änka med tre utflugna söner och grundskolelärare. Jag talar franska, spanska och engelska.
Initiativtagare och ordförande för Piteås första Föräldrakooperativa daghem, som 2014 fyller 24 år. Aktiv socialdemokrat 1990-2001, bl.a. vice ordförande i Miljö- och byggnämnden i Piteå, vice ordförande och kassör för Piteå s-förening, ledamot av Förtroenderådet. Tidigare ordförande för Munksund Skuthamn Sportklubb, ordförande för Unga Örnar Piteå, ledamot i Unga Örnars distriktsstyrelse, lokalombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund. EU-parlamentariker 2004-2009 och styrelseledamot för Junilistan 2004-2014.
Jag är en engagerad jägare. Min varning kort före EU-valet 2004 i tidningen Svensk Jakt om att EU vill införa hårdare jaktlagar i Sverige anses ha varit en av orsakerna till Junilistans succé i EU-valet 2004.


5-Leif-DanielssonLeif Danielsson
0707 20 20 30
leif.danielsson@junilistan.se
www.leifdanielsson.webs.com

Mitt politiska engagemang började hos Kristdemokraterna där jag under många års tid haft flera politiska uppdrag. Kristdemokraternas Europapolitik har med åren fortsatt att gå mot en allt mer federalistisk inriktning där makten flyttas från våra folkvalda i riksdagen till anonyma byråkrater i Bryssel. Till exempel är kristdemokraterna för en svensk anslutning till euron och att ännu mera av våra skattemedel skall gå till EU’s budget. Då kristdemokraternas Europapolitik står i strid med min egen övertygelse så har jag bytt parti till Junilistan.
Utbildning: Lantmästare
Yrke: Företagare, Partille.
Intressen: Politik, jakt, fiske, idrott, familjen och vår sommarstuga. Medlem i Sävedalens Missionskyrka och FGBMFI (Full Gospel Business Men´s Fellowship International) m.m.
Läs mer: www.leifdanielsson.webs.com


6-Mats-KinnwallMats Kinnwall
0767 62 77 05
mats.kinnwall@junilistan.se

Jag är 55 år och bosatt i Österskär, Åkersberga. Jag är fil.dr i nationalekonomi.
För mig är valutaunionen feltänkt. Medlemsländerna är alltför olika för en gemensam penningpolitik vilket de senaste årens katastrof i södra Europa tydligt visat.
Som en stark förespråkare för decentralism och pluralism har den ökande maktkoncentration till Bryssel stärkt mig i övertygelsen att EU är på fel väg och att det behövs ett alternativ för mig och andra som är för de Fyra friheterna men emot en europeisk superstat. Därför Junilistan!


7-Gail-RamsayGail Ramsay
0729 43 47 48
gail.ramsay@junilistan.se

Vår demokrati sätts ur spel genom att EU har större överstatliga befogenheter än vad en medlemsorganisation för självständiga demokratier bör ha. För mig är det därför viktigt att EU:s makt över hur vi organiserar vårt samhälle begränsas. Det är vi, på gräsrotsnivå, som genom våra demokratiska institutioner ska besluta om det som rör vårt samhälle.

Jag vill också se ett stopp för klåfingrigheten som sträcker sig långt ned i det lokala samhället: varje svensk kommun, skola, sjukhus och äldrevårdsinrättning ska ha rätt att välja det som är bäst ur närings-, miljö-, ekologisk och djurrättssynpunkt.


8-Torbjorn-AulinTorbjörn Aulin
0703 97 95 21
torbjorn.aulin@junilistan.se

Jag är 67 år och bor i Falun samt på Sollerön. Som jurist har jag huvudsakligen varit verksam på olika poster inom kommunsektorn. Numera driver jag egen verksamhet på deltid. Jag är också engagerad kommunalt för ett lokalt parti.
Nationalstaten är demokratins arena. Inom denna utövar vi medborgare våra demokratiska rättigheter. Principen är grundlagsfäst i regeringsformen. All överflyttning av makt från den nationella nivån till EU minimerar svenska folkets inflytande och urholkar demokratin. Svensk lag skall stiftas i Sverige, inte i Bryssel. Att värna det nationella är att värna demokratin.


9-Eva-NisserEva Nisser
0705 18 10 86
eva.nisser@junilistan.se
@EvaNisser
evanisser.blogspot.com

Jag är civilekonom med internationell inriktning från Handelshögskolan i Göteborg och har jobbat som arbitrage- och finanschef. Från mitten av 1980-talet har jag drivit egen verksamhet inom finans- och utbildningsområdena. Jag håller på med ett projekt som ska leda till en högskoleutbildning för ledare och lärare – Johan Skyttes högskola. För ett annat projekt behövde jag förvärva nya kunskaper vilket inneburit att jag nu håller på att avsluta en fil.kand. i tyska och konstvetenskap. Jag talar engelska, tyska och franska. Mitt engagemang i EU-frågor växte med folkomröstningskampanjen 2003. Jag var sedan med och startade Junilistan och var dess kanslichef de första åren.

Jag vill ha ett öppet och fritt Europa, inte en centralstyrd och byråkratisk superstat. Det EU som Brysseleliten vill ha skapar mörka moln över Europa. Makt skall ligga hos folket, inte hos en elit långt borta. Bara så fungerar demokratin. Jag vill att EU återlämnar makt till medlemsstaterna. Om jag blir invald vill jag arbeta med detta. Följ mig gärna på @EvaNisser, http://evanisser.blogspot.se/.